bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1719285440 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upСравнително изпитване на сортове червено френско грозде
Недялка Стоянова
Abstract: Изследването е проведено в опитната база Костинброд към Институт по земеделие гр. Кюстендил (2011-2014 г.) с пет сорта червено френско грозде – Красная Смольянинова, Красная Кузьмина, Kaukazusi Piros, Rondom и стандарта Jonkheer van Tets. При нашите климатични условия цъфтежът на изследваните сортове червено френско грозде започва от 20 април и продължава до 14 май. Контролата Jonkheer van Tets се проявява като ранозреещ, а само Rondom е къснозреещ. През изследвания период разликите в средните добиви на сортовете не са големи, което показва близките им възможности за изява. Родовитостта на сортовете Rondom и Красная Смольянинова превишава тази на контролния Jonkheer van Tets. Средната маса на плодовете варира сравнително слабо и е в границите от 0.52 g до 0.68 g. Всички сортове се проявяват като дребни, само стандартният сорт Jonkheer van Tets е със средни плодове. Изследваните сортове имат средни на дължина гроздчета, само Красная Смольянинова се характеризира с дълги гроздчета. Най-много цветове и плодове на едно гроздче формират сортовете Rondom и Красная Смольянинова, които превъзхождат контролата Jonkeer van Tets. Очертава се тенденция на слабо превъзходство на сортовете Rondom и Красная Смольянинова по отношение на добив, дължина на гроздче и брой цветове и плодове по него спрямо контролния сорт Jonkheer van Tets.
Keywords: дължина на гроздче; маса на плода; брой плодове на гроздче; брой цветове на гроздче; фенологични наблюдения; червено френско грозде; сортове; добив
Date published: 2017-03-15
Download full text