bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1721505110 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upВъзможности за смесимост на пестициди при отглеждането на зимен фуражен ечемик
Дина Атанасова, Василина Манева
Abstract: Изследването е проведено в Институт по земеделие – Карнобат през 2014-2017 г. върху два сорта зимен фуражен ечемик – Ахелой 2 и ИЗ Бори. Целта на проучването е да се установи влияние от смесимост на препарати за растителна защита, приложени в оптимални дози във фаза край на братене при ечемика върху добива на културата. По-стабилен към условията на средата и третиране с пестициди е сорт Ахелой 2. Средно за три години той увеличава добива си в 11 варианта на опита, а негативна реакция има само в 3 и 18 вариант на опита. При ИЗ Бори се получава доста по-висок добив, особено когато агрометеорологичните условия са благоприятни за развитието на растенията, но сортът реагира доста по-негативно към външни условия, в т.ч. и към третиране с пестициди. Препоръчваме да не се третират посевите в неблагоприятни в агрометеорологично отношение условия, особено когато няма силно проявление на нападение от болести и неприятели и по възможност да не се смесват препаратите за растителна защита.
Keywords: смесимост; сортове фуражен ечемик; пестициди; добив
Date published: 2023-08-24
Download full text