bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1721500558 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upФитосанитарно състояние и качество на зърното при сортове овес, отглеждани при различни системи на земеделие
Василина Манева, Дина Атанасова, Тодорка Савова
Abstract: Опитът е изведен в сертифицирано биологично, биодинамично и конвенционално поле на ИЗ – Карнобат в периода 2015/16 - 2017/18 година, използвани са овес сорт Кехлибар и Калоян. Проследено е фитосанитарното състояние и качеството на зърното на овеса в трите типа земеделие. Типа на земеделие оказва голямо влияние върху нападението от болести. При биологично, биодинамично и конвенционално отглеждане на овеса, най- разпространеният вид е листната въшка Sitobion avenae L.. Schizaphis graminum R o n d . и Oulema lichenis Voet се наблюдават само в конвенционално земеделие при сорт Калоян. При биодинамично и биологично отглежданият овес числеността на въшките е по-ниска, вероятно поради наличието на естествени ентомофаги, които се развиват там благодарение на наличието на повече цъфтяща плевелна растителност и нетретиране с инсектициди. При биодинамичното и биологично отглеждане, и през трите години, плътността на неприятелите е по-висока при сорт Калоян. Видовото разнообразие на плевелите е по-високо при двата сорта овес, отглеждан при биологично и биодинамично земеделие. Плътността на заплевеляването варира в зависимост от агрометеорологичните условия, начина на отглеждане и сорта на културата. Прилаганият тип на земеделие при отглеждането на овеса, оказва влияние върху масата на 1000 зърна, съдържанието на протеин, скорбяла, влакнини и пепели. Прилаганата технология на отглеждане не оказва влияние върху съдържанието на пепели в зърното. При прилагане на конвенционално земеделие, овесът формира зърно с висока маса на 1000 зърна и високо съдържание на протеин; при биологично земеделие – с високо съдържание на влакнини и плеви, а при биодинамично земеделие – с високо съдържание на скорбяла.
Keywords: биодинамично и конвенционално земеделие; качество на зърното; овес; биологично; фитосанитарно състояние
Date published: 2023-06-27
Download full text