bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1719279379 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upРезултати от химични изследвания и сензорен профил на прасковени плодове
Сашка Савчовска, Ваня Акова
Abstract: През 2021 година в Института по овощарство-Пловдив се проведе опит с цел установяване влиянието на биологичните особености на сортовете с ранен срок на зреене на плодовете Флавия и Филина, по-късните сортове Ласкава и Евмолпия, хибрида с ранен срок на зреене 19-78, както и късния хибрид 7-59 върху количественото съотношение на основни химични компоненти в плодовете и взаимовръзката им със сензорните характеристики. Установи се, че съдържанието на разтворимо сухо вещество, общи захари и захароза, която е доминираща захар в прасковените плодове показва тенденциозна зависимост, свързана със сроковете на зреене. С най-високи стойности са къснозреещите сортове Ласкава и Евмолпия, следвани от късния хибрид 7-59. Сензорният профил на всички изследвани сортове и хибриди е много добър, като с най-висока обща сензорна оценка са плодовете на хибрид 7-59 и тези на сорт Ласкава.
Keywords: химичен състав; праскова; Prunus persica; сензорен профил
Date published: 2022-06-21
Download full text