bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1719281620 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upОптимизиране на микроразмножаването на клоновата черешова подложка Maxma 14
Виктория Николова, Димитър Диманов, Ваня Акова, Пламен Иванов, Ангел Димитров
Abstract: Оптимизиран е биотехнологичният процес при микроразмножаване на черешовата подложка Maxma14. Експериментите са извършени в периода 2017-2018 г. в Производствената лаборатория за in vitro размножаване при Института по овощарство – Пловдив. Увеличаването на концентрацията на цитокинина BAP по време на мултипликацията оказва влияние върху степента на пролиферация на растенията. При концентрация 1.0 mg.L-1 BAP, коефициентът на мултипликация е най-висок (6.87). Висок процент на вкореняване e получен при хранителна среда В с 0.5 и 1.5 mg.L-1 IAA (93.33%). По-нисък процент на вкореняване е получен при хранителна среда В, с концентрация на IBA 0.5 mg.L-1 (86.66 %), но с по-добри останали показатели: дължина на корените, височина на растенията и брой листа. Най-добри резултати при адаптиране са получени във Флоат системата.
Keywords: адаптация; черешова подложка; in vitro; Maxma 14; микроразмножаване; вкореняване
Date published: 2019-03-26
Download full text