bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1719285164 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upВлияние на някои хербициди върху качеството на фуража от люцерна
Пламен Маринов-Серафимов, Йорданка Найденова, Станимир Енчев, Цветан Кикиндонов, Ирена Голубинова, Анна Илиева
Abstract: През 2014 – 2015 г. в Институт по фуражните култури – Плевен е проучена селективността на три хербицида - Листего 40 (Имазамокс 40 g/l), Клеранда (Метазахлор 375 g/l + Имазамокс 17.5 g/l) и Стратос ултра (Циклоксидим 100 g/l) при люцерна (Medicago sativa L.) сорт Дара и e проследено влиянието им върху качеството на фуража. Определена е ензимната in vitro смилаемост на сухото и органичното вещество. Оценени са потенциалната енергийна и протеинова хранителна стойност. Хербицидите Листего 40, Клеранда и Стратос ултра в съответните си дози, приложени в началните етапи от развитието на люцерната, не оказват влияние върху качеството и смилаемостта на фуража. Съдържанието на суров протеин средно за периода на проучване е високо - от 19.39% при третиране на посева във фаза трети троен лист с хербицида Стратус ултра, до 20.13% при прилагане на Листего 40, докато съдържанието на сурови влакнини е ниско и варира в границите от 22.52 до 23.93% съответно при третиране с хербицидите Листего 40 и Стратос ултра. Смилаемостта на сухото и органичното вещество на фуража при всички варианти на опита варира в диапазона от 59.61 до 60.88% и не зависи от селективността на проучваните хербициди към люцерната. Стойностите на общия смилаем протеин (PBD/TDP) на фуража по години са най-високи при третиране с Листего 40 (от 147.4 до 163.3 g/kg), следвани от варианта третиран с Клеранда (от 143.6 до 160.6 g/kg) и са относително по-ниски при прилагане на Стратос ултра (от 136.4 до 158.6 g/kg), като разликите са статистически недоказани (Р = 0.05).
Keywords: люцерна; качество на фуража; хербициди; in vitro смилаемост; Medicago sativa; селективност
Date published: 2017-05-16
Download full text