bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1719282998 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upРазпределение на плодовете в короната на ореховите дървета в зависимост от светлинните условия
Стефан Гандев, Ердал Исуф, Никола Цайкин
Abstract: Експериментът е проведен с петнадесет годишни опитни дървета от сорт Извор 10, присадени върху
подложка обикновен орех (Juglans regia L.) и засадени при разстояние на засаждане 10 х 10 m. Целта на
проучването е да се установи разпределението на плодовете в отделните части на ореховата корона в
зависимост от светлинните условия. Установено е, че плододаването при ореховите дървета не е равно-
мерно разпределено в короната. Прави се извод, че засенчването на отделни части от короната редуцира
добива само в засенчената й част, което по косвен начин доказва съществуването на автономност на от-
делните части от короната, респективно клони. Препоръчва се за практиката при отглеждането на ореха
да се провеждат ограничаващи резитби, след образуването на овощен плет.
Keywords: разпределение на плодовете; Juglans regia; светлинни условия; орех
Date published: 2017-02-28
Download full text