bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1719279808 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upИзследване на морфологични и качествени показатели на нови линии ориенталски тютюн от екотип Крумовград
Величка Спасова-Апостоловаorcid, Веселина Машеваorcid, Мария Къшеваorcid, Иван Велиновorcid
Abstract: През последните години сортовете ориенталски тютюн от екотип Крумовград са сред най-предпочитаните от търговските фирми в България. Създаването и проучването на генетичен материал с тяхно участие е от значение за покриване нуждите и изискванията на сектора. През тригодишен период в условията на опитно поле (ОП) – с. Марково са изследвани биометрични (брой листа, височина на растението, дължина и ширина на 14 и 21 лист) и качествени (добив и разпределение по класи) показатели на четири линии ориенталски тютюн създадени с участието на екотип Крумовград. Като контрола е използван сорт Крумовград 90. В резултат от изследваните биометрични и качествени показатели е установено, че по признака височина на растението изследваните линии са в диапазона за ориенталски тютюн, но формират по-голям брой листа от контролния сорт (най-голям брой и по-малки по размер при линия 72). Линия 71 е със статистически доказана най-голяма дължина на 14-ти и на 21-ви лист. С най-висок среден добив (kg/da) за трите години са линии 71 и 73 и превишават добива на контролния сорт с 10-15%. Резултатите за разпределението по класи показват, че линии 72 и 73 са с най-висок процент I-ва класа, а линия 71 – с най-висок процент на II-ра и най-нисък процент III-та класа. От направената оценка линии 71 и 73 са с най-добри стойности на биометричните и качествени показатели.
Keywords: биометрични показатели; екотип Крумовград; ориенталски тютюн; качествени показатели
DOI: https://doi.org/10.61308/YXXK5521
Date published: 2023-12-19
Download full text