bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1721505476 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upДинамика на зреене и фенолна запасеност на грозде от белите сортове Шардоне, Дружба и Димят, отглеждани при почвено-климатичните условия на гр. Плевен
Татяна Йончева, Анатоли Илиев, Димитър Димитров
Abstract: Направено е проучване върху процеса на зреене и фенолната запасеност на грозде от сортовете Шардоне, Дружба и Димят, отглеждани в района на гр. Плевен. Изследването обхваща две последователни реколти 2021 - 2022 г. Проследено е изменението на метеорологичните показатели температура, относителна влажност на въздуха, количество на валежите и техните средни месечни стойности през периода на вегетация. През зимните месеци в района не са регистрирани критично ниски температури за развитието на лозовото растение. Вегетационното развитие на лозите е започнало в средата (2021 г.) или началото (2022 г.) на м. април. През периода на зреене на гроздето е проследена динамиката на захарите и изменението на титруемите киселини. По-бързо захаронатрупване и достигане на технологична зрелост са отчетени при сортовете Шардоне и Дружба. При Шардоне въпреки високите захари се запазват относително високи титруеми киселини. Най-къснозреещ е Димят, при който се наблюдава плавно нарастване на захарите и намаляване на киселините. При сортовете Шардоне и Димят по-високо захаронатрупване е установено през 2021 г., а при Дружба в гроздето от реколта 2022 г. Разликите в метеорологичните условия на годината не се отразяват съществено на фенолния състав на гроздето. По-изявени са сортовите особености, специфики и потенциал във фенолната запасеност на структурните елементи на грозда. Сортовете имат различна запасеност с общи, флавоноидни и нефлавоноидни фенолни съединения, която нараства в реда цели зърна < кожици < чепки < семена. Сорт Дружба има най-добра фенолна запасеност, следван от Шардоне, а най-ниска е при Димят.
Keywords: Шардоне; климат; Димят; Дружба; грозде; фенолна запасеност; зреене; почва
Date published: 2023-08-24
Download full text