bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1718596377 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upДинамика на растеж, добив и качество при ориенталския сорт тютюн Крумовград 56 в зависимост от нивото на минералното торене и хранителната площ
Ивко Стаматовorcid
Abstract: Ориенталският сорт тютюн Крумовград 56 е създаден по метода на междусортовата хибридизация през 2019 г. Проведен е комплексен агротехнически опит. Изпитано е влиянието на хранителната площ, формирана от три вътрередови разстояния на разсаждане и три торови норми с комбиниран минерален тор NPK 15-15-15. При направените изследвания е установено, че нормата на минерално торене влияе директно върху растежа и развитието на ориенталския тютюн. Повишението на нормата на торене води както до ускоряване темпа на растеж и листообразуване, така и до увеличаване размерите на листата от всички беритби. Увеличаването на хранителната площ също оказва положително влияние върху тези показатели, корелационните коефициенти обаче не са статистически доказани. Прилагането на по-големи норми на минерално торене увеличава средния добив от декар, но води до влошаване качеството на получената суровина. Увеличаването на разстоянията на разсаждане намалява добива от декар и влошава качеството на суровината. Установен е модел на торене за направляване на елементите на добива в желаната посока.
Keywords: агротехника; торене; хранителна площ; тютюн; добив
Date published: 2023-02-21
Download full text