bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1675091813 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЕтични норми

РЕДАКЦИОННА ПОЛИТИКА

Списанието публикува оригинални научни статии, обзори и кратки съобщения. Те трябва да отговарят на тематиката на списанието и да не са публикувани другаде. Плагиатството е неприемливо за списанието. Използването на чужди идеи или изрази в оригиналния им вид се допуска само при точното им цитиране. Всички подадени статии се проверяват за плагиатство, като при наличието на големи части вече публикувани текстове или данни, материалите се отхвърлят. Не се приемат материали, които са изцяло или частично публикувани, под печат са в други издания или са част от вече защитени дисертации.

Редакцията информира авторите за получаването на статията, след което ръкописът се дава на рецензенти за оценка, като рецензирането е анонимно. Авторите се уведомяват за приемането или отхвърлянето на статията. Публикации, които не отговарят на посочените изисквания, се връщат на авторите за корекция. Редакцията не носи отговорност за неточни цитирания, включително съдържание на уебстраници и нарушаване на авторските права.