bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1702119297 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаРедакционна колегия

Главен редактор

проф. д-р Иван Киряков, Селскостопанска академия, Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево, България

Отговорен редактор

Ярослава Маринова, Селскостопанска академия, Дирекция Библиотечна и издателска дейност, София, България
 

       Редакционна колегия

проф. д.с.н. Стефан Гандев, Селскостопанска академия, Институт по овощарство, Пловдив, България

проф. д-р Валентина Божкова, Селскостопанска академия, Институт по овощарство, Пловдив, България

проф. д-р Валентина Енчева, Селскостопанска академия, Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево, България

проф. д-р Вили Харизанова, Аграрен университет, Пловдив, България

проф. д-р Радка Иванова, Аграрен университет, Пловдив, България

проф. д-р Синиша Йоцич, Университет на Нови Сад, Нови Сад, Сърбия

проф. д-р Йежи Х. Чембор, Институт по растениевъдство и аклиматизация – Национален изследователски институт (PBAI-NRI), Радзиков, Полша

проф. д-р Йован  Црънобарац, Университет на Нови Сад, Нови Сад, Сърбия

доц. д-р Боряна Дюлгерова, Селскостопанска академия, Институт по земеделие, Карнобат, България

доц. д-р Галина Михова, Селскостопанска академия, Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево, България

доц. д-р Дина Атанасова, Селскостопанска академия, Институт по земеделие, Карнобат, България

доц. д-р Здравка Петкова, Селскостопанска академия, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, София, България

доц. д-р Красимир Михов, Аграрен университет, Пловдив, България

доц. д-р Нина Ненова, Селскостопанска академия, Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево, България

доц. д-р Тодорка Савова, Селскостопанска академия, Институт по земеделие, Карнобат, България

доц. д-р Цвета Москова, Лесотехнически университет, София, България

проф. д-р Алекса Обрадович,  Университет на Белград, Белград, Сърбия

д-р Александра Хюскен, Институт Макс Рубнер Федерален изследователски институт по хранене и храни, Институт по безопасност и качество на зърното, Карлсруе, Германия

инж. д-р Павол Хауптвогел, Изследователски институт по растениевъдство, Пиещани, Словакия

д-р Виолета Анджелкович, Институт по царевицата, Белград, Сърбия