bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1675093189 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка



Критерии за рецензиране

Тема – в обхвата на списанието ли е?

Заглавие – отразява ли същността на изследването?

Резюме – отразява ли кратко и ясно основното съдържание и  научния принос на статията.

Ключови думи – правилно ли са подбрани?

Въведение – представя ли достатъчно аргументи за целта на изследването?

Материал и методи – обезпечават ли надеждни резултати?

Резултати  – ясно ли са представени и анализирани ?

Обсъждане – направено ли е обсъждане на резултатите в контекста на подобни изследвания, докладвани от други автори? 

Изводи – произтичат ли от получените резултати?

Таблици и фигури - добре ли са оформени, отразяват ли най-важното от изследванията?

Литература – свързана ли е с предмета на изследването и представена ли е според изискванията?

Научен стил – използван ли е добър научен стил и правопис?

 

Обща оценка на статията

A.    Статията може да бъде публикувана

B.    Статията  може да бъде публикувана след корекция

C.    Статията не може да бъде публикувана