bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1680288769 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЕтични норми

ПУБЛИКУВАНЕ НА СТАТИИ

Списанието публикува оригинални статии, рецензии и кратки съобщения, които съдържат оригинални експериментални данни или нови интерпретации на съществуващи резултати. Те трябва да отговарят на тематиката на списанието и да не са публикувани другаде. Плагиатството е недопустимо за списанието. Използването на чужди идеи и изображения в оригиналния им вид е разрешено само при точното им цитиране. Всички изпратени статии се проверяват за плагиатство и когато има големи части от вече публикувани текстове или данни, статиите се отхвърлят. Не приемаме ръкописи, които са изцяло или частично публикувани в други публикации.

След получаване на статията, ръкописът се предоставя на рецензенти за анонимна рецензия. Авторите ще бъдат уведомени за приемането или отхвърлянето на ръкописите. Коригираният ръкопис трябва да бъде изпратен на уебсайта на списанието.

Редакцията не носи отговорност за неточни цитати, включително съдържанието на уебсайтове и нарушаване на авторски права.