bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1685619492 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

Списание "Растениевъдни науки" е рецензирано списание с отворен достъп, издавано от Селскостопанска академия. Излиза от 1964 г. Списанието се администрира от международна  редакционна колегия и негов главен редактор е проф. д-р Иван Киряков. Излиза на всеки два месеца. Няма такса за публикуване.

ISSN 0568-465X (Print)

ISSN 2534-9848 (On-line)Цели & Обхват

Списанието публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки научни съобщения, имащи за цел да обхванат всички аспекти на растениевъдството: житни култури; бобови култури; овощни култури; зеленчукови култури; лоза; тютюн; технически култури; етерично-маслени и медицински култури; медоносни растения; фуражни култури; енергийни култури; генетика и селекция; растителни генетични ресурси; растителна защита; напояване; мелиорации; земеделска техника; биотехнологии; агротехнологии; агроклиматология; агрометеорология; биологично земеделие; биоикономика; хранителни технологии.

Политика за отворен достъп

Списанието е с отворен достъп, което означава, че съдържанието му е достъпно без такси за потребителя или неговата институция. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват, принтират, търсят или правят връзка към пълните текстове на статиите, или да ги използват за други законни цели, без да искат предварително разрешение от издателя или автора.

Лицензионни условия

Всички статии са достъпни под условията на Creative Commons CC BY 4.0

След публикуване на ръкописа собственик на авторските права е Селскостопанска академия.


Индексиране

AGRICOLA

AGRIS

CABI

EBSCO Essentials

EZB

Google Scholar

NACID

ROAD

WorldCat

ZDB