bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1721690585 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

"Растениевъдни науки" е двумесечно рецензирано научно списание с отворен достъп, издавано от издателството на Селскостопанска академия. Излиза от 1964 г. Списанието се администрира от международна редакционна колегия с главен редактор проф. д-р Вилиана Василева.

 

ISSN 0568-465X (Print)

ISSN 2534-9848 (On-line)Цели & Обхват

Списанието публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки научни съобщения, имащи за цел да обхванат всички аспекти на растениевъдството: житни култури; бобови култури; овощни култури; зеленчукови култури; лоза; тютюн; технически култури; етерично-маслени и медицински култури; медоносни растения; фуражни култури; енергийни култури; генетика и селекция; растителни генетични ресурси; растителна защита; напояване; мелиорации; земеделска техника; биотехнологии; агротехнологии; агроклиматология; агрометеорология; биологично земеделие; биоикономика; хранителни технологии.

Политика за отворен достъп

Списанието е с отворен достъп, което означава, че съдържанието му е достъпно без такси за потребителя или неговата институция. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват, принтират, търсят или правят връзка към пълните текстове на статиите, или да ги използват за други законни цели, без да искат предварително разрешение от издателя или автора.

Такси

Няма такса за публикуване.

Има годишна абонаментна такса за книжната версия на списанието в размер на 90 лв.

Лицензионни условия

Всички статии са достъпни под условията на Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0

След публикуване на ръкописа собственик на изключителните права за ползване на произведението е Селскостопанска академия.

Индексиране

CABI: CAB Abstracts (достъпно на платформа Web of Science, база данни CABI: CAB Abstracts® and Global Health®)

AGRIS

AGRICOLA

DOAJ

EBSCO

FSTA

GOOGLE SCHOLAR

WORLDCAT