bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1680116204 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа списанието

Списание "Растениевъдни науки" е рецензирано списание с отворен достъп, издавано от Селскостопанска академия. Излиза от 1964 г. Списанието се администрира от международна  редакционна колегия и негов главен редактор е проф. д-р Иван Киряков. Излиза на всеки два месеца. Няма такса за публикуване.

ISSN 0568-465X (Print)

ISSN 2534-9848 (On-line)Цел&Обхват

Списанието публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки научни съобщения, имащи за цел да обхванат всички аспекти на растениевъдството: Житни култури; Бобови култури; Овощни култури; Зеленчукови култури; Лоза; Тютюн; Технически култури; Етерично-маслени и медицински култури; Медоносни растения; Фуражни култури; Енергийни култури; Генетика и селекция; Растителни генетични ресурси; Растителна защита; Напояване; Мелиорации; Земеделска техника; Биотехнологии; Агротехнологии; Агроклиматология; Aгрометеорология; Биологично земеделие; Биоикономика; Хранителни технологии.

Индексиране

AGRICOLA

AGRIS

CABI

EBSCO Essentials

EZB

Google Scholar

NACID

ROAD

WorldCat

ZDB